НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2019/2020

ПРОВЕРКА ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Във връзка с влезлия на 25 май 2018 г. в сила, Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент), Национална спортна академия „Васил Левски“, прекратява практиката на обявяване на класирането на хартия със списъци в сградата на Ректората. Кандидатите следва да се информират за класирането в профила си, в електронизираната система на
Национална спортна академия „Васил Левски“.
При технически проблем с попълването на 15, 16, 17-ти юли и 24, 25-ти юли, моля да се обадите на тел: +359896776615 от 09:00 до 14:00 ч.


За български граждани
За небългарски граждани